Výšková demolácia 16 m
http://erson.sk/vyskova-demolacia
DEMOLÁCIA
http://erson.sk/demolacia
DEMOLÁCIA
http://erson.sk/demolacia
DEMOLÁCIA
Disponujeme komplexnou technikou na demolácie objektov a sme vybavení aj na špeciálne a výškové demolácie až do 21 m.
ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Naša spoločnosť disponuje veľkoobjemovými lyžicami na rýpadlách, či už kolesových alebo pásových až do objemu 2,3 m³ / lyžica.
RECYKLOVANÝ MATERIÁL
Recyklovaný materiál je plnohodnotnou a cenovo výhodnou náhradou prírodných materiálov.
Triedenie kameniva
CHCETE SA ZBAVIŤ STAVEBNÉHO ODPADU ?
Stavebný odpad Vám naložíme, odvezieme a uložíme na náš Zberný a Recyklačný dvor.

Prezrite si náš kompletný sortiment v našom E-shope

Recyklácia a predaj materiálov

You are here

Recyklácia stavebných odpadov je materiálovým zhodnocovaním odpadu, a to jeho vrátením do výrobného cyklu v stavebníctve s cieľom šetriť primárne surovinové zdroje. Recyklácia stavebných odpadov je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia nie len na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Recyklácia stavebných odpadov prináša investorom i značný ekonomický efekt, pretože až 90 % stavebného odpadu po recyklácii je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.

Na recykláciu t.j. drvenie a triedenie stavebného odpadu využívame najvýkonnejšiu a najmodernejšiu techniku a kompaktné technológie. Produktom recyklácie je kvalitný materiál rôznych frakcií podľa želania zákazníka.
 
Recyklované betónové produkty :
Jemná frakcia 0-8 mm
r0-8b Materiál vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie, k zásypom inžinierskych sietí, obsypom káblov, vodovodov a kanalizačných sietí. 
 
   
Hrubá frakcia 0-63 mm
Materiál vhodný ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou. Materiál je dobre zhutniteľný.
 
   
Triedené stredné frakcie 8-16 a 16-32 mm
Stredná frakcia betónového recyklátu nachádzajúca svoje uplatnenie ako náhrada štrku pri vytváraní podkladových a podsypových vrstiev, v ktorých je vyžadovaná vyššia pevnosť.
 
   
Triedená hrubá frakcia 32-63 a 63-120 mm
Materiál vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou.
 


Recyklované suťové (tehlové) produkty :
Jemná frakcia 0-8 mm 
r0-8b Materiál vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie, k zásypom inžinierskych sietí, obsypom káblov, vodovodov a kanalizačných sietí. 
 
   
Triedená stredná frakcia 8-32 mm
Vynikajúci násypový materiál pre vyhotovenie podkladovej vrstvy, pre násypy telesa komunikácií.
 
   
Triedená hrubá frakcia 32-63 mm 
Materiál vhodný na použitie do komunikácií V. triedy, obslužných lesných a poľných ciest. Ďalej ako medzerovitý materiál pre zásypy a vytváranie drenážnych vrstiev.
 


Recyklované asfaltové produkty :
Jemná frakcia 0-4 a 0-8 mm 
r0-8b Materiál vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie, k zásypom inžinierskych sietí, obsypom káblov, vodovodov a kanalizačných sietí. 
 
   
Hrubá frakcia 0-63 mm
Materiál vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie. Materiál je dobre zhutniteľný.
   
Triedená hrubá frakcia 32-63 mm
Tento produkt je vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou ako dovoľuje recyklát vyrábaný zo stavebných sutí.
 


Recyklovaná zemina 
r0-8b
 
Galéria: