Výšková demolácia 16 m
http://erson.sk/vyskova-demolacia
DEMOLÁCIA
http://erson.sk/demolacia
DEMOLÁCIA
http://erson.sk/demolacia
DEMOLÁCIA
Disponujeme komplexnou technikou na demolácie objektov a sme vybavení aj na špeciálne a výškové demolácie až do 21 m.
ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Naša spoločnosť disponuje veľkoobjemovými lyžicami na rýpadlách, či už kolesových alebo pásových až do objemu 2,3 m³ / lyžica.
RECYKLOVANÝ MATERIÁL
Recyklovaný materiál je plnohodnotnou a cenovo výhodnou náhradou prírodných materiálov.
Triedenie kameniva
CHCETE SA ZBAVIŤ STAVEBNÉHO ODPADU ?
Stavebný odpad Vám naložíme, odvezieme a uložíme na náš Zberný a Recyklačný dvor.

Prezrite si náš kompletný sortiment v našom E-shope

CENNÍKY

You are here

DÔLEŽITÁ ZMENA !!!!!
 
Od 1.1.2019 nastáva zmena v úhradach za naše služby. Zákazníci, ktorí nemajú od 1.1.2019 s našou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o spolupráci uhrádzajú platbu za naše služby hneď na Zbernom dvore v HOTOVOSTI alebo PLATOBNOU KARTOU!!

Ďakujem za pochopenie a akceptovanie zmeny.