Výšková demolácia 16 m
http://erson.sk/vyskova-demolacia
DEMOLÁCIA
http://erson.sk/demolacia
DEMOLÁCIA
http://erson.sk/demolacia
DEMOLÁCIA
Disponujeme komplexnou technikou na demolácie objektov a sme vybavení aj na špeciálne a výškové demolácie až do 21 m.
ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Naša spoločnosť disponuje veľkoobjemovými lyžicami na rýpadlách, či už kolesových alebo pásových až do objemu 2,3 m³ / lyžica.
RECYKLOVANÝ MATERIÁL
Recyklovaný materiál je plnohodnotnou a cenovo výhodnou náhradou prírodných materiálov.
Triedenie kameniva
CHCETE SA ZBAVIŤ STAVEBNÉHO ODPADU ?
Stavebný odpad Vám naložíme, odvezieme a uložíme na náš Zberný a Recyklačný dvor.

Prezrite si náš kompletný sortiment v našom E-shope

Služby

You are here

 • Zber stavebného odpadu
 • Recyklácia stavebného odpadu
 • Drvenie stavebného odpadu
 • Triedenie stavebného odpadu
 • Triedenie zeminy
 • Predaj recyklovaného materiálu, rôzne frakcie
 • Drobné búracie práce
 • Demolácie až do výšky 23 m
 • Výkopové a zemné práce
 • Drobné zemné práce
 • Vyrovnávanie terénu
 • Zametanie a umývanie komunikácií
 • Nákladná doprava
 • Prenájom a odvoz kontajnerov na stavebný odpad
 • Preprava strojov a mechanizmov
Galéria: