Výšková demolácia 16 m
http://erson.sk/vyskova-demolacia
DEMOLÁCIA
http://erson.sk/demolacia
DEMOLÁCIA
http://erson.sk/demolacia
DEMOLÁCIA
Disponujeme komplexnou technikou na demolácie objektov a sme vybavení aj na špeciálne a výškové demolácie až do 21 m.
ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Naša spoločnosť disponuje veľkoobjemovými lyžicami na rýpadlách, či už kolesových alebo pásových až do objemu 2,3 m³ / lyžica.
RECYKLOVANÝ MATERIÁL
Recyklovaný materiál je plnohodnotnou a cenovo výhodnou náhradou prírodných materiálov.
Triedenie kameniva
CHCETE SA ZBAVIŤ STAVEBNÉHO ODPADU ?
Stavebný odpad Vám naložíme, odvezieme a uložíme na náš Zberný a Recyklačný dvor.

Prezrite si náš kompletný sortiment v našom E-shope

Kontakt

You are here

 

Sídlo spoločnosti:

 

 

ERSON Recycling, s.r.o.,
Soblahovská 3479
911 01 Trenčín

 

Telefón:   032 / 65 87 639
IBAN: SK 87 0200 000000 251 818 7251
IČO: 36 331 201 / IČ DPH: SK 2021761687

Adresa skládky:
Veľké Bierovce 276
913 11 Veľké Bierovce.
 
   
Konateľ spoločnosti
Mgr. Adriana Marčeková
+421 908 519 001
erson@erson.sk
Produktový manažér
Mgr. Štefan Cedzo
+421 905 362 279
stefancedzo@erson.sk
Zberný a recyklačný dvor
Ján Snopek
+421 917 600 993
jansnopek@erson.sk
Asistentka
Martina Kňazovická
+421 32 658 76 39
barboraslivova@erson.sk
Servisný technik
Peter Grumblák
+421 917 970 225
servis@erson.sk
Dispečing dopravy
Ján Snopek
+421 917 600 993
jansnopek@erson.sk
Konateľ spoločnosti
Martin Marček
+421 905 652 625
martinmarcek@erson.sk